הקלד ערך:

מחשבון המרת סנטימטר מעוקב לשעה לרגל מעוקב לשעה