הקלד ערך:

סנטימטר מעוקב לשעה לסנטימטר מעוקב לשניה