הקלד ערך:

מחשבון המרת סנטימטר מעוקב לשניה לסנטימטר מעוקב לשעה