הקלד ערך:

מחשבון המרת סנטימטר מעוקב לדקה לסנטימטר מעוקב לשעה